RISK MANAGEMENT
ȘI BCP (BUSINESS
CONTINUITY PLANNING)

Managementul de risc și Business Continuity Planning ar putea fi elementele hotărâtoare în ceea ce privește supraviețuirea sau sfârsitul unei companii.

Astăzi, în medie, pe piețele europene, aproximativ 65% din companii nu ar fi în măsură să supraviețuiască dacă ar fi nevoite să își înceteze activitatea pentru o săptămână sau mai mult. Conform estimărilor experților, doar 5% din companii sunt cu adevărat pregătite să suporte și să supraviețuiască unui dezastru. Un dezastru poate fi o calamitate naturală (inundatie, cutremur, furtuna, etc.) sau un incident provocat de oameni sau tehnică deficitară (incendiu, explozie, defect tehnic de mare amploare, sabotaj, atac terorist, etc.) Un dezastru are doua feluri de efecte, economice și operationale sau amândoua concomitent.

Orice întrerupere a procesului operațional dintr-o întreprindere, afectează direct sau indirect productivitatea companiei, până la reintrarea pe cursul obișnuit. De aceea, este prudent și înțelept a identifica potențialele de risc mai mici sau mai mari care ar putea afecta bunul mers al lucrurilor precum și a căuta, găsi și documenta soluții de

backup înainte de a experimenta „pe propria piele“ și de a risca chiar si dispariția de pe piață.

Un sistem eficient de Risk Management si BCP identifică in faza de analiză cele mai critice funcțiuni din companie și resursele necesare pentru salvgardarea acestora, calculează perioada maximă de downtime pe care compania poate să o suporte pentru fiecare resursă pierdută, identifica gradul de vulnerabilitate la fiecare nivel și calculează riscurile corespunzătoare.

In faza de definiție și implementare, creează soluții de backup și procese alternative intermediare. Conservarea de know-how și salvarea angajaților sunt și ele elemente determinante în situații limită.

 Expertiza noastra ne permite sa elaborăm asemenea planuri adaptate strict situației și nevoilor concrete din compania D-voastra !

TOP